Africa for Africa

18.08.2012 20:56

 

 

Česká sport 21, o.s. podporuje projekt Africa for Africa (dále jen AFA), jehož hlavním zakladatelem je Osweto Phanuel, který se narodil v západní Keni. Vystudoval teologii na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
V této rubrice Vás budeme informovat o tomto projektu a jeho vývoji. 

AFA IT program

 

Počítačový program AFA se zaměřuje na mládež ze slumů v Mukuru ve věku mezi 18 a 35 lety. Program zohledňuje současné požadavky zaměstnavatelů na úroveň počítačové gramotnosti zaměstnanců. Mládež, která žije ve slumech, si nemůže dovolit zaplatit běžné počítačové kurzy ve vzdělávacích zařízeních a kromě toho keňský vzdělávací systém zatím plně neintegroval výuku počítačových schopností do národního kurikula. Kvůli tomu má většina mládeže velmi omezené možnosti, jak takové vzdělání a schopnosti získat.
 
Studenti, které jsou do tohoto programu AFA přijímáni musí mít alespoň základní vzdělání a především zájem se učit pracovat s počítačem. Program je organizován v souladu s programem Habitat, který v roce 2003 zahájila OSN (Global Urban Observatory of UN, Globální městská observatoř OSN), a který dohlíží na realizaci Urban Inequities Program (MUIP, Program městských nerovností). Program se snaží posílit možnost globálně monitorovat situaci a podávat informace o cílech Agendy Habitat (Habitat Agenda, HA) a tzv. Rozvojových cílů milénia (Millennium Development Goals, MDG). Zaměřuje se zejména na první z osmi cílů MDG, tedy „odstranit chudobu a extrémní hlad a rozvíjet globální partnerství pro rozvoj.”
 
Na národní úrovni přispívá program AFA k cílům Keňské národní strategie pro mládež (Kenya National Youth Policy, KNYP) z roku 2007, kde se říká: „Národní strategie pro mládež si představuje společnost, kde má mládež rovné příležitosti realizovat svůj plný potenciál, produktivně participovat na ekonomickém, sociálním, politickém, kulturním a náboženském životě beze strachu či nadržován.í“ Strategie AFA proto poskytuje priority, které odpovídají cílům KNYP, zejména s ohledem na snížení chudoby skrze podporu poskytovanou mládeži – tedy zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce, profesní výcvik a posílení sebevědomí mládeže a účast na veřejném životě.

 

Počítačové programy AFA

 

Skládají se z následujících dílčích kurzů:
 
  • Úroveň 1: základní balíčky Microsoft Office.
  • Úroveň 2: balíčky grafiky a web-designu.
  • Úroveň 3: balíčky programování.

 

 

Naše úspěchy

 

  • Celkem 42 mladých lidí v květnu 2011 úspěšně zakončilo kurz.
  • Dalších více než 30 mladých lidí zakončí svou výuku během roku 2012.
  • Většina absolventů získala díky svým novým počítačovým schopnostem zaměstnání.

 

AFA je unikátní a pečuje o potřebné

 

Naše programy jsou zdarma!

zdroj: https://www.africa-for-africa.eu/news