Český sport 21

Zapojte se !

 
Jedním z našich cílů je pozitivně ovlivňovat prostředí v němž žijeme. Přispívat svou aktivní činností k rozvoji společnosti, která by měla být založena na hodnotách jako je láska, přátelství, úcta k druhým a odpovědnosti za stav naší planety. 
 
Jako jeden z důležitých kroků, které mohou vést k našemu cíli vnímáme spolupráci s podobně smýšlejícími lidmi či subjekty. V této sekci budete moci průběžně sledovat různé projekty či akce, které podporujeme nebo se podílíme na jejich realizaci.

 

Pokud by jste měli zájem jakkoliv přispět a případně se chtěli dozvědět něco více než je na těchto stránkách kontaktujte nás na  info@ceskysport21.cz