Nový sportovní oddíl - nohejbal (Klánovice)

20.05.2011 22:18

 

Každý to zřejmě neví, ale vedle slov robot a tunelovat dali Češi (jmenovitě výborný fotbalista první poloviny dvacátého století Josef Bican) světu i jedno sportovní odvětví – totiž nohejbal.

Tento sport cvičí své příznivce v ovládání „míče kopaného“, na rozdíl od fotbalu ho však lze provozovat i v menším počtu hráčů – proti sobě mohou hrát trojice, dvojice i jednotlivci.

Počátkem letošního roku byl v klánovickém dětském domově založen nohejbalový oddíl NK Klánovice. Zatím sdružuje jednu dívku a pět chlapců, ale je otevřen všem dalším zájemcům o tuto hru, nejen z dětského domova a nejen z Klánovic. Kvalifikovaní trenéři zajistili pro oddíl patronát organizace Český sport 21, která úzce spolupracuje s Českým nohejbalovým svazem.
Klánovičtí nohejbalisté zatím pilně trénují, ale již na jaře se zúčastní prvních turnajů. Záměrem organizátorů je shromáždit v oddíle zájemce o tento sport bez ohledu na stáří, od nejmladších žáků až po dospělé. Podle věku a počtu přihlášených se pak budou účastnit turnajů v příslušných kategoriích. Pro inspiraci si naši nohejbalisté zajedou jako diváci na turnaje pořádané v Česku i v zahraničí, dále budou mít možnost složit trenérské a rozhodcovské zkoušky, ve spolupráci se zahraničními odborníky si zdokonalí své jazykové znalosti.

Pro ty, kteří by měli zájem rozšířit řady NK Klánovice, uveďme, že tréninky oddílu se konají každý pátek od 19 do 20:30 hod v tělocvičně základní školy v Újezdě nad Lesy, Staroklánovická ul. Další informace vám sdělí Jan Hrabal, vychovatel DD Klánovice, tel. 731575665.


Ve spolupráci s Janem Hrabalem připravil Tomáš Ruda